Bộ lọc nước RO Alpha – 07

Còn hàng

Giá: 2.650.000₫

Tổng quan

Bộ lọc nước RO Alpha – 07 Cấp 1: Lõi lọc carbon 5 micron Cấp 2: Lõi lọc Than hoạt tính Cấp 3: Lõi lọc carbon 1 micron Cấp 4: Màng lọc RO tech – membrane made in usa Cấp 5: Lõi lọc Oxy Cấp 6: Lõi Alkaline (Hoặc Nano Silver) Cấp 7: Màng tạo khoáng T33 Bơm Headon – số 1 taiwan

Bộ lọc nước RO Alpha – 07 
Cấp 1: Lõi lọc carbon 5 micron 
Cấp 2: Lõi lọc Than hoạt tính 
Cấp 3: Lõi lọc carbon 1 micron 
Cấp 4: Màng lọc RO tech – 
membrane made in usa 
Cấp 5: Lõi lọc Oxy 
Cấp 6: Lõi Alkaline (Hoặc Nano 
Silver) 
Cấp 7: Màng tạo khoáng T33 
Bơm Headon – số 1 taiwan 
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng