Bộ lọc nước RO Alpha – 07 UL

Còn hàng

Giá: 2.750.000₫

Tổng quan

Bộ lọc nước RO Alpha – 07 UL Cấp 1: Lõi lọc carbon 5 micron Cấp 2: Lõi lọc Than hoạt tính Cấp 3: Lõi lọc carbon 1 micron Cấp 4: Màng lọc RO – Dow USA Cấp 5: Lõi lọc Oxy Cấp 6: Lõi Alkaline (Hoặc Nano Silver) Cấp 7: Màng tạo khoáng T33 Bơm Headon – số 1 taiwan

Bộ lọc nước RO Alpha – 07 UL 
Cấp 1: Lõi lọc carbon 5 micron 
Cấp 2: Lõi lọc Than hoạt tính 
Cấp 3: Lõi lọc carbon 1 micron 
Cấp 4: Màng lọc RO – Dow USA 
Cấp 5: Lõi lọc Oxy 
Cấp 6: Lõi Alkaline (Hoặc Nano 
Silver) 
Cấp 7: Màng tạo khoáng T33 
Bơm Headon – số 1 taiwan 
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng