Lợi ích mua hàng trả góp

 

1. Chủ động tài chính trong việc chi tiêu cá nhân.

2. Giảm thiểu khoản chi tiêu khi mới nhập học cho gia đình (đối với sinh viên năm đầu).

3. Chống sốc thu nhập.

4. Một cách tốt để tập thói quen tiết kiệm.

5. Đáp ứng nhu cầu trước mắt một cách tức thời.

6. Dùng hàng hóa trước, thanh toán tiền sau.

7. Mua được những sản phẩm với những công nghệ mới nhất.

8. Thế hệ năng động đi trước thời đại.

Được đăng vào

Viết bình luận