TÀI KHOẢN HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Tài khoản công ty: Công ty CP công nghệ techmart Việt Nam

Số TK: 19026887391688 - Ngân hàng Techcombank CN Đống Đa

Số TK: 0451000310100 - Ngân hàng Vietcombank CN Thành Công

Tài khoản cá nhân: Phan Quang Thái

Số TK: 0611001907370 - Ngân hàng Vietcombank CN Ba Đình